Ga direct naar: Algemene informatie Opkomstrooster Contact


Algemene informatie

De Woodstam is een zelfstandig draaiende groep met de leeftijd 18-23 jaar. De leden zorgen ervoor dat het eten en de opkomsten volledig worden voorbereid, verzorgd, uitgevoerd en opgeruimd. De hoofdtaak van een lid bij de Woodstam is dat je meedoet met de opkomst en zorgt samen met anderen voor een gezellige sfeer.

Verder zijn er leden die een specifieke rol hebben binnen deze groep: Stamcorrespondent, Penningmeester, Materiaalmeester, Barcommisie, Hoofd Kledingzaken, Hoofd Huishoudelijke Dienst, Webmaster, Drive beheerder. Ieder lid binnen de groep is verantwoordelijk en zorgt voor het welzijn van de groep.

Stamcorrespondent (Anouk van der Reijden)

De stamcorrespondent is het scharnierpunt van de groep. Indien er problemen zijn binnen de Woodstam is de stamcorrespondent de persoon naar wie toegestapt wordt. Ook is de stamcorrespondent ervoor verantwoordelijk dat mail vanuit Schonauwen de Woodstam bereikt. De stamcorrespondent woont de groepsraad en het teamleidersoverleg bij. Hier vertegenwoordigt zij de Woodstam.

Penningmeester (Scott Wiemelink)

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de Woodstam. Deze persoon beschikt over de Woodstambankpas waarmee hij toegang heeft tot de rekening. Ook beschikt deze persoon over de sleutel tot de stamkas, welke aanwezig is op het honk en het contante geld bevat. De penningmeester is de persoon waar eetbonnetjes gehaald kunnen worden. Tevens is hij de persoon die het geld / de bonnetjes int voordat er gegeten wordt. Via de penningmeester kan geld gedeclareerd worden. Je moet wel kunnen aantonen dat jou geld verschuldigd is. Dit doe je altijd door een bon/afschrift/rekening te laten zien. Op deze manier declareer je bijvoorbeeld het geld dat je als kookstaf voor hebt geschoten voor het eten.

Materiaalmeester (Maurits de Groot & Sam Krosse)

De materiaalmeester is verantwoordelijk voor het Woodstamhok. In het Woodstamhok ligt van alles en nog wat. Om hier overzicht in te brengen, wordt het hok eens in de zoveel tijd opgeruimd. Het kan zijn dat de materiaalmeester hier hulp bij nodig heeft. In dat geval zal hij de groep een mail sturen en een datum prikken om het hok op te ruimen. Op het moment is het hok overzichtelijk ingedeeld. Dit is niet altijd zo geweest en we willen het wel graag overzichtelijk houden. Zorg er dus voor dat, wanneer je iets uit het hok haalt, je het ook weer op de juiste plek teruglegt. Er dient altijd naar de materiaalmeester geluisterd te worden wat het hok betreft.

Barcommissie (Maayke Beems, Marlou Beems, Aniek van Hove, Linda Markus)

De barcommissie is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van (fris)drank en bier. Hij zal eens in de zoveel tijd naar de supermarkt gaan om de voorraad aan te vullen. Bij de barcommissie kan je drankbonnetjes kopen. Een strippenkaart kost 5 euro. Wanneer je iets te drinken pakt, is het je eigen verantwoordelijkheid om één bonnetje af te scheuren. De barcommissie is niet verantwoordelijk voor de controle op het naleven van de regels omtrent het afscheuren van bonnetjes, dat is niemand. De barcommissie heeft hier wel degelijk overzicht op aangezien hij kan zien wie er vaak bonnetjes koopt en wie bijna nooit langskomt.

Hoofd Kledingzaken (Judith van der Reijden en Bram van Steenis)

Het Hoofd Kledingzaken is verantwoordelijk voor de aankoop van Woodstamtruien voor nieuwe leden. Nieuwe leden dienen met hem contact op te nemen. Hij spreekt af wanneer de kosten van de truien aan hem betaald moet worden. Hierna zal hij de truien bestellen en de truien bij de eerstvolgende opkomst aan de betreffende leden verstrekken. Indien een lid dat een trui besteld heeft niet aanwezig is zal de trui in het Woodstamhok worden bewaard totdat die persoon wel aanwezig is.

Hoofd Huishoudelijke Dienst (HHD) (Lisa van Velzen en Lisanne van Aggelen)

Het Hoofd Huishoudelijke Dienst (HHD) is verantwoordelijk voor het goed laten lopen van het corvee. Het HHD stelt rooster op waarop wordt bijgehouden wie afgewassen heeft. Zo kunnen we nastreven dat iedereen ongeveer even vaak corvee heeft. Het HHD is ook degene die na afloop van de opkomst controleert of het honk in goede staat wordt achtergelaten. Indien het HHD voor het einde van de opkomst vertrekt, ligt die verantwoordelijkheid bij de leden die als laatste weggaan. Uiteraard kan je ook uit eigen initiatief al iets opruimen voor je weggaat. Je hoeft niet altijd te wachten op een opdracht van de HHD!

Webmaster (Casper Koerts en David van der Haar)

De webmaster beheert de Woodstam pagina van de website en zorgt dat deze up-to-date blijft. Korte stukjes over de opkomst voor op de website of de Facebook pagina worden naar hem gestuurd.

Drive beheerder (Tommy Somers)

De Drive beheerder houdt de bestanden van de Woodstam bij en zorgt dat deze overzichtelijk blijven.


Opkomstrooster

Nog niet online beschikbaar


Contact

Contactgegevens

Woodstamcorrespondent: Anouk van der Reijden: woodstam@scouting-schonauwen.nl